* Cena zabiegu może się różnić w zależności od użytego preparatu